Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation

Nasza Fundacja    Prof. Dr C.M.Rodkiewicz    Zarzad    Poczatki    Laureaci    Kalendarz    Edmonton    Galeria

Podanie i Wizja


Kandydaci muszą być obywatelami polskimi, na stałe mieszkającymi w Polsce, posiadającymi dyplom inżyniera z uczelni wyższej w Polsce i studiującymi na polskiej uczelni, lub w instytucie naukowym w celu uzyskania tytułu doktora. Badania muszą być prowadzone przez inżynier w w dziedzinie powiązania techniki z naukami medycznymi. Podczas selekcji kandydat w brany będzie pod uwagę temat pracy doktorskiej oraz jej wpływ na naukę, osiągnięcia akademickie aplikanta, oraz opinie promotora i dw ch niezależnych pracownik w naukowych.

         Dokładnie zapoznać się z procedurą złożenia wniosku i formularzem zgłoszeniowym.

         Formularz należy wypełnić pismem maszynowym wypełniając wszystkie rubryki w języku polskim.

         Przeczytać oświadczenie i podpisać formularz.

         Dodatkowe dokumenty:

1.      Certyfikowana przez dziekanat kopia dyplomu (dyplom w).

2.      Certyfikowana przez dziekanat kopia strony indeksu z wynikiem.

3.      Opinia promotora (max. 150 sł w).

4.      Dwie opinie samodzielnych pracownik w naukowych max. 150 sł w każda (opinie recenzent w będą uwzględnione).

5.      Zaświadczenie z uczelni potwierdzające otwarcia przewodu doktorskiego. (W związku ze zmianą procedury, Zarząd będzie indywidualnie rozpatrywał wnioski kandydat w bez otwartego przewodu doktorskiego. Moga byc wymagane dodatkowe dokumenty)

6.      Curriculum vitae.

7.      Adres zwrotny - naklejka lub osobna strona z adresem

         Należy opisać doświadczenia, kt re są robione z udziałem zwierząt max. 150 sł w.

         Prosze nie zszywac stron i nie wkladac stron w plastikowe koperty

         Wszystkie dokumenty muszą być wysłane na adres Zarządu w Edmontonie przed dniem 30 kwietnia 2024 r. Podania dostarczone przez pocztę po dniu 1 czerwca 2024 r. nie będą uwzględniane w Konkursie.

         Prosimy o odpowiedz na pytanie: Skąd dowiedział/a się Pan/Pani o istnieniu Czeslaw M. Rodkiewicz Fundation i organizowanym przez Fundację konkursie?
 

Nasz Adres;

Janusz W jcik, President

622 Wahstao Rd

Edmonton, Alberta, T5T 2Y4

Canada

         Formularz zgłoszeniowy (0.10 M .doc)

         Formularz zgłoszeniowy (0.10 M .pdf)

         Ogłoszenie Konkurs 2024  (0.1 M .pdf)  Plakat nasz można drukować i rozprowadzać w ośrodkach akademickich


Wizja jest to nasza publikacja, w kt rej zawarte informacje dotyczące kilku poprzednich lat naszej organizacji. 

   

         Wizja 2024 (0.20 M .pdf)

         Wizja 2023 (0.20 M .pdf)

         Wizja 2022 (0.20 M .pdf)

         Wizja 2021 (0.20 M .pdf)

         Wizja 2020 (0.20 M .pdf)

         Wizja 2019 (0.20 M .pdf)

         Wizja 2018 (1.80 M .pdf)

         Wizja 2017 (1.80 M .pdf)

         Wizja 2016 (1.80 M .pdf)

         Wizja 2015 (1.50 M .pdf)

         Wizja 2014 (1.50 M .pdf)

         Wizja 2013 (1.00 M .pdf)

         Wizja 2012 (0.30 M .pdf)

         Wizja 2011 (0.25 M .pdf)

         Wizja 2010 (0.25 M .pdf)

         Wizja 2009 (0.20 M .pdf)

         Wizja 2008 (0.20 M .pdf)

         Wizja 2007 (0.60 M .pdf)

         Wizja 2006 (0.26 M .pdf)

         Wizja 2005 (0.50 M .pdf)

         Wizja 2004 (0.35 M .pdf)

         Wizja 2002 (0.20 M .pdf)

         Wizja 2001 (0.15 M .pdf)

         Wizja 2000 (0.15 M .pdf)