Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation

 

 

Nasza Fundacja    Prof. Dr C.M.Rodkiewicz    Zarzad    Poczatki    Laureaci    Kalendarz    Edmonton    Galeria

Podanie i Wizja - podnie będzie dostępne w grudniu 2019


Kandydaci muszą być obywatelami polskimi, na stałe mieszkającymi w Polsce, posiadającymi dyplom inżyniera z uczelni wyższej w Polsce i studiującymi na polskiej uczelni, lub w instytucie naukowym w celu uzyskania tytułu doktora. Badania muszą być prowadzone przez inżynierów w dziedzinie powiązania techniki z naukami medycznymi. Podczas selekcji kandydatów brany będzie pod uwagę temat pracy doktorskiej oraz jej wpływ na naukę, osiągnięcia akademickie aplikanta, oraz opinie promotora i dwóch niezależnych pracowników naukowych. Otwarty przewód doktorski jest warunkiem koniecznym do złożenia podania.

 • Dokładnie zapoznać się z procedurą złożenia wniosku i formularzem zgłoszeniowym.

 • Formularz należy wypełnić pismem maszynowym wypełniając wszystkie rubryki w języku polskim.

 • Przeczytać oświadczenie i podpisać formularz.

 • Dodatkowe dokumenty:

 1. Certyfikowana przez dziekanat kopia dyplomu (dyplomów).

 2. Certyfikowana przez dziekanat kopia strony indeksu z wynikiem.

 3. Opinia promotora (max. 150 słów).

 4. Dwie opinie samodzielnych pracowników naukowych max. 150 słów każda (opinie recenzentów będą uwzględnione).

 5. Zaświadczenie z uczelni potwierdzające otwarcie przewodu doktorskiego.

 6. Curriculum vitae.

 7. Adres zwrotny - naklejka lub osobna strona z adresem

 • Należy opisać doświadczenia, które są robione z udziałem zwierząt max. 150 słów.

 • Prosze nie zszywac stron i nie wkladac stron w plastikowe koperty

 • Wszystkie dokumenty muszą być wysłane na adres Zarządu w Edmontonie przed dniem 30 kwietnia 2019 r. Podania dostarczone przez pocztę po dniu 31 maja 2019 r. nie będą uwzględniane w Konkursie.

 • Prosimy o odpowiedz na pytanie: Skąd dowiedział/a się Pan/Pani o istnieniu Czeslaw M. Rodkiewicz Fundation i organizowanym przez Fundację konkursie?
   

Nasz Adres;

Janusz Wójcik, President

622 Wahstao Rd

Edmonton, Alberta, T5T 2Y4

Canada

 • Formularz zgłoszeniowy (0.10 M .doc)

 • Formularz zgłoszeniowy (0.10 M .pdf)

 • Ogłoszenie Konkurs 2020 (0.1 M .pdf)  Plakat nasz można drukować i rozprowadzać w ośrodkach akademickich


Wizja jest to nasza publikacja, w której zawarte są informacje dotyczące kilku poprzednich lat naszej organizacji. 

   

 

Strona uaktualniona 25-06-2019.