Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation

 

 

Nasza Fundacja    Prof. Dr C.M.Rodkiewicz    Zarzad    Poczatki    Laureaci    Kalendarz    Edmonton    Galeria

Podanie i Wizja

Konkurs 2024 będzie uaktualniony w grudniu 2023

 

Nie jesteśmy w stanie przewidzieć jakie utrudnienia stoją  przed kandydatami w istniejącej sytuacji, my postaramy się być pomocni w miarę naszych możliwości.


Kandydaci muszą być obywatelami polskimi, na stałe mieszkającymi w Polsce, posiadającymi dyplom inżyniera z uczelni wyższej w Polsce i studiującymi na polskiej uczelni, lub w instytucie naukowym w celu uzyskania tytułu doktora. Badania muszą być prowadzone przez inżynierów w dziedzinie powiązania techniki z naukami medycznymi. Podczas selekcji kandydatów brany będzie pod uwagę temat pracy doktorskiej oraz jej wpływ na naukę, osiągnięcia akademickie aplikanta, oraz opinie promotora i dwóch niezależnych pracowników naukowych.

 • Dokładnie zapoznać się z procedurą złożenia wniosku i formularzem zgłoszeniowym.

 • Formularz należy wypełnić pismem maszynowym wypełniając wszystkie rubryki w języku polskim.

 • Przeczytać oświadczenie i podpisać formularz.

 • Dodatkowe dokumenty:

 1. Certyfikowana przez dziekanat kopia dyplomu (dyplomów).

 2. Certyfikowana przez dziekanat kopia strony indeksu z wynikiem.

 3. Opinia promotora (max. 150 słów).

 4. Dwie opinie samodzielnych pracowników naukowych max. 150 słów każda (opinie recenzentów będą uwzględnione).

 5. Zaświadczenie z uczelni potwierdzające otwarcia przewodu doktorskiego. (W związku ze zmianą procedury, Zarząd będzie indywidualnie rozpatrywał wnioski kandydatów bez otwartego przewodu doktorskiego. Moga byc wymagane dodatkowe dokumenty)

 6. Curriculum vitae.

 7. Adres zwrotny - naklejka lub osobna strona z adresem

 • Należy opisać doświadczenia, które są robione z udziałem zwierząt max. 150 słów.

 • Prosze nie zszywac stron i nie wkladac stron w plastikowe koperty

 • Wszystkie dokumenty muszą być wysłane na adres Zarządu w Edmontonie przed dniem 30 kwietnia 2022 r. Podania dostarczone przez pocztę po dniu 1 czerwca 2022 r. nie będą uwzględniane w Konkursie.

 • Prosimy o odpowiedz na pytanie: Skąd dowiedział/a się Pan/Pani o istnieniu Czeslaw M. Rodkiewicz Fundation i organizowanym przez Fundację konkursie?
   

Nasz Adres;

Janusz Wójcik, President

622 Wahstao Rd

Edmonton, Alberta, T5T 2Y4

Canada

 • Formularz zgłoszeniowy (0.10 M .doc)

 • Formularz zgłoszeniowy (0.10 M .pdf)

 • Ogłoszenie Konkurs 2022  (0.1 M .pdf)  Plakat nasz można drukować i rozprowadzać w ośrodkach akademickich


Wizja jest to nasza publikacja, w której zawarte są informacje dotyczące kilku poprzednich lat naszej organizacji.