Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation

 

 

Prof. Dr C.M.Rodkiewicz    Zarzad    Poczatki    Laureaci    Podanie    Kalendarz    Edmonton    Galeria

Nasza Fundacja


  • CEL FUNDACJI - Zamiarem CZESŁAW M. RODKIEWICZ SCHOLARSHIP FOUNDATION jest jednorazowe dofinansowanie polskich studentów doktorantów w celu ułatwienia im kontynuowania studiów. Wszystkie fundusze Fundacji pochodzą od Dr Czesława Rodkiewicza, a wszystkie pozycje zrzeszonych członków są pełnione społecznie

  • WARUNKI ORAZ SELEKCJA
    Kandydaci muszą być obywatelami polskimi, na stałe mieszkającymi w Polsce, posiadającymi dyplom inżyniera z uczelni wyższej w Polsce i studiującymi na polskiej uczelni, lub w instytucie naukowym w celu uzyskania tytułu doktora. Badania muszą być prowadzone przez inżynierów w dziedzinie powiązania techniki z naukami medycznymi. Podczas selekcji kandydatów brany będzie pod uwagę temat pracy doktorskiej oraz jej wpływ na naukę, osiągnięcia akademickie aplikanta, oraz opinie promotora i dwóch niezależnych pracowników naukowych. Zarząd będzie indywidualnie rozpatrywał wnioski kandydatów bez otwartego przewodu doktorskiego Moga byc wymagane dodatkowe dokumenty.

  • SUBWENCJA
    Każdy z dwóch wyselekcjonowanych kandydatów otrzyma jednorazową bezzwrotną subwencję w wysokości CDN$4,000.00 (dolarów kanadyjskich).  żaden kandydat nie może otrzymać subwencji kolejnie więcej niż dwa razy.

  • APLIKACJE  
    Wypełniona aplikacja oraz wymagane dokumenty muszą być wysłane na adres kanadyjski do dnia 30 kwietnia 2022. Decyduje data stempla pocztowego.  Zarząd fundacji podejmie decyzję we wrześniu 2022.

Informacje o podaniu na Konkurs 2022 znajdą się na stronie Podanie po otwarciu Konkursu

Zainteresowani kandydaci proszeni są o kontakt:

Janusz Wojcik, President
Phone: (780) 486-7838
 
cmrsf.president@gmail.com 
Dr inz. Wojciech Kalita
Board Member 
wkalita1@o2.pl